jump to navigation

ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நம:

ஸ்ரீ:

ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நம:

ஸ்ரீரங்கநாயகி ஸமேத ஸ்ரீரங்கநாத பரப்ரஹ்மணே நம:

இந்த இணையதளத்தில் நம்பெருமாள் திருவுள்ளத்தாலும், ஸ்ரீரங்கநாச்சியாரின் திருவுள்ளத்தாலும், ஸ்வாமி எம்பெருமானார் திருவுள்ளத்தாலும் பல ச்லோகங்களுக்கு எளிமையான தமிழ்நடை விளக்கங்கள் உள்ளன:

1. எம்பெருமானார் அருளிச்செய்த கத்யத்ரயம், ஸ்ரீபாஷ்யம்

2. ஸ்வாமி தேசிகன் அருளிச்செய்த ஸ்ரீபாதுகா ஸஹஸ்ரம், ஸ்ரீதயா சதகம்

3. ஸ்வாமி பராசரபட்டர் அருளிச்செய்த ஸ்ரீகுணரத்னகோசம், ஸ்ரீரங்கராஜஸ்தவம்

4. பாஞ்சராத்ர ஆகம நூலான லக்ஷ்மீ தந்த்ரம் (தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு)

இவற்றை Download category என்பதைக் க்ளிக் செய்து download செய்யலாம். மேலும் பல நூல்களுக்கு அடியேனின் இணையதளமான http://www.namperumal.com செல்லவும்.

”நம் அரங்கனைக்” குறித்து உள்ள ஊஞ்சல் பாசுரங்கள் – அருகில் உள்ள oonjal category-ஐ க்ளிக் செய்யவும்.

அடியேன் தாஸன்

க. ஸ்ரீதரன்

Comments»

1. rukmani - October 12, 2007

respected sir,
sometimes back i was thinking if i get to read gunarathna kosam. . the very next day i saw your posting in paduga sahasram. iam not able to express my baghyam and a nd lord renganath and srirenga bagavan krupai . i was waiting for the postings to read.
my heart felt thanks to you for posting them. i would like to have them in a book format. i can carry anywhere with me to read.
thanks a lot.

rukmani

S.Aravamudhan - August 4, 2016

I offer my pranams and gratitude for having given us the commentary of perisvchanpillai swamigal in thiruvoimozhi. Can you tell me whether i can get the book containing the full thiruvoimozhi vykyanam with your detailed clarifications . Pl excuse me for the trouble.

2. srivaishnavan - October 12, 2007

Respected Sridharan swamy , Great work and the site looks fresh .Everyday the contents are updated where do you get such wonderful pics and when do you have the time to update the website inspite of your busy schedule as you would have to prepare the data for presentation outside of the web .We are all fortunate to have this blog ,If possible pl. add another blog

http://srivaishnavam.wordpress.com/

in namperumal blogroll ,adiyen vaasu

3. T.G. RAMAMURTHI - October 12, 2007

A very welcome additional feature in simple language.
Look forward to reading and enjoying the series.
Dasan Ramamurthi

4. santhanam - October 14, 2007

A great work to quench the thirst of srivaishnavite community. wish and pray this service is blessed by the divya gampathis of srirangam for a very long time.

5. R Venkat - October 14, 2007

Swamin,

adiyen dasan venkat from Dubai. Great work and no words to express our joy for your treat. We pray to Divya mani padukas for more and more likitha kainkaryam.

dasan venkat

6. Tulasi Venkata Ramagopal - October 22, 2007

namaskarams,

One of the most needed work in this period. Sri Ramanuja worked for the masses by his words and deeds through propagation of Srivaishnavam. After that, the bhasyakaras (those who gave explnations and notes to Prabhandams and other Srivaishnava works resorted to Manipravala nadai, rather than the present day tamil making the explanation needs another explanation to understand the moola pada. I am very happy that, your efforts in this direction is adorable and all the srivaishnavas will be benefitted.

Adiyen dasan,

Tulasi vankata Ramagopal,
52
Working in a Nationalised Bank as Officer at Chennai
ramagopal.1955@gmail.com
tvramagopal@yahoo.co.in.

7. sridharan - October 22, 2007

Swamin namaskarams,

Many thanks for the comment.

Adiyen’s plan is to bring out all the treasures of Srivaishnavism into simple Tamil. With the blessings of Namperumal and bhagavathas like you, adiyen gets more confidence.

Adiyen Dasan
Sridharan

8. Tulasi Venkata Ramagopal - October 23, 2007

namaskarams

kindly tell me the name(s) of the font used in your works and how i can copy tomy folder and take printouts for study.

dasan,

9. Dr sowmya padmanabhan - October 23, 2007

Thanks for photos and daya sathkam paduka sahasram what about raghu veera gadhyam

10. sridharan - October 24, 2007

Swamin Ramagopal Namaskarams,

The font is called Latha. It will be available by default in Windows XP. After copying to MS-WORD, change to this font and you may see the characters. If not, please download Latha.ttf and try.

Adiyen Dasan
Sridharan

11. sridharan - October 24, 2007

Dr. Sowmya Padmanabhan namaskarams,

If Lord Rama (who is none other than Namperumal) wants it, the same will be initiated by HIM at the earliest.

Adiyen Dasan
Sridharan

12. jagannaaaaaathan rangannathan bharadwaj - October 24, 2007

dear revered swamin,

hv no words to express gratitute. with the grace/blessings of the
divya dhampathis and with deverees visaalamana krupaiyalum
adiyan/naayenum kadaiyen nischayamaga kkadaith\therividuven as
the saying goes, better late than never, ippozudhavadhu adiyen
acharyasarwabouman, srimad srimushnam sri rangaramanujarin
divya kataacham thiruugappentren enru mikka tthalganathudan
enchuttram ellorkum ttherivtthukolven.

idharkaka deverreerukku mikka nandri seidhukolgiren siram tthazthi.

melum oru vendugol,

dayaikoorndu, deverreerudai itthiruppaniyil kadaiyenagiya adiyenaiyum ugappeeragha,

daasan/jagannathan rangannathan bharadwaj.

13. rangarajan - November 6, 2007

dear swamiji, thanks for the expostion in tamil. I t is of great benefit for those who cannot understand sanskrit.I bow my head for the kaikaryam of yours dasan malathi and rangarajan

14. Madhan Kumar - November 11, 2007

Great work.

Thanks for work.

Can i get srisuthi written by desikan swamigal in tamil meaning?

Thanks in advance.

15. sudarsan - November 19, 2007

Pranams

can i get some details about dasa murthy, which i have heard during utsavams in srirangam

adiyen
sudarsan

16. V MURALI - November 21, 2007

I interested to know more about vaishnavisam .

17. kannan - December 9, 2007

These are great kaikaryam to our purvacharyas. i pray to namperumal to give good health and long life to continue this…….
adiyen ramanuja dasan

18. Sridhar - December 29, 2007

Swami,

Can the series of posts on various topics (Categories section), be made available as a single PDF/Word document (One document containing the whole series for a topic). It would be easier for downloading and offline reading.

Ramanuja Dasan

19. தி.ரகுவீரதயாள் - December 29, 2007

I learnt that Sridharan Swamin is already on the job.

20. Asuri Sudharsanan - January 6, 2008

Only the prefatory lines that you are expressing the Sathya Sankalpa of the Lord seems be baseless. If it is the Sweet Will of the Supreme One it would have its Divine Fragrance in its expositions.

21. Asuri Sudharsanan - January 6, 2008

Dear Sriman Sridharan ,
Your assumption may reflect your wish — but not His Will . Please delete these words “தமிழ்நடை விளக்கம் எழுத நம்பெருமாள் திருவுள்ளத்தாலும், ஸ்ரீரங்கநாச்சியாரின் திருவுள்ளத்தாலும் அடியேன் முனைந்துள்ளேன். ”
If it truly comes from the heart of the Lord as Vyasa sang the epic of Mahabharatha , இவர்கள் திருவுள்ளமாக these may not be read much more clearly. But you are confusing the reader with such expressions. “……………… ……………………………………………..
பதங்கள் சற்றே கடினமானவையாகும். அஹம் என்றால் ” நான்” என்று பொருளாகும். அஹந்தா என்றால் “நான் என்ற எண்ணம்” ஆகும். உதாரணமாகச் சூரியன்-சூரியனின் ஒளி என்பதை எடுத்துக்கொண்டால் அஹம் என்பது சூரியன், அஹந்தா என்பது ஒளி என்ற முறையில் பொருள் கொள்ளவேண்டும். அதாவது – ஒரு பொருள், அதன் தன்மை என்ற உறவுமுறை வெளிப்படுவது காண்க. அஹம் என்பது ஒரு பொருள், அஹந்தா என்பது your justifications . Please check with at least with another Scholar of the same Agama lore.

T.AKesavan - October 21, 2011

Dear
Assoori swamin have you joined the elevated assori group in orkut group.Please join and enlighten us with our asoori group.
Thanks
kesavan

22. sridharan - January 6, 2008

Dear Asuri Sudharsanan Swamin,

Many thanks for the valuable comments. Here are adiyen’s replies:

1. Adiyen preferred to use the words – நம்பெருமாள் திருவுள்ளத்தாலும், ஸ்ரீரங்கநாச்சியாரின் திருவுள்ளத்தாலும் – is because unless “They” have initiated this blog, this would not have been possible. Nothing in this world happens without “Their” Sankalpam…even devareer’s comments are “Their” thiruvullam only. Thus the term – thiruvullam – is placed to indicate adiyen is only a Nimitha Karanam in “Their” hands and does not indicate adiyen is as blessed as Veda Vyasa as quoted by devareer.

2. “If it is the Sweet Will of the Supreme One it would have its Divine Fragrance in its expositions” ……. No where adiyen has claimed that the expositions are Divine…In fact all of adiyen’s work are only translations of various Sanskrit / Tamil commentaries into simple Tamil. Thus, your remark does not apply to adiyen directly.

3. “But you are confusing the reader with such expressions”…….the terms aham and ahanta when expressed in simple Tamil means what adiyen has indicated. According to Lakshmi Tantra, Narayana is spoken as the I-entity and Lakshmi is spoken as I-ness. May adiyen request devareer to translate these two terms in more appealing Tamil, so that the same can be replaced in adiyen’s postings?

23. [ Mrs].Lakshmi narayan - February 3, 2008

Dear Swamin,
Adiyen is not unknown to You . I have been reading your
presentation of ” Lakshmi Tantram ” avidly . A few years back, my
acharyan told me that such Srikosams are not easily available. Age,
disability & the deep desire to learn are all frustrating , if our eagerness is not fulfilled. PLEASE CONTINUE THE GOOD WORK FOR PEOPLE LIKE US. Those who do not think it is upto their expectations, may skip reading that. Please do not deprive those like me, who await them eagerly. It is easier to criticize than to contribute to
constructive work..

24. anukow - February 21, 2008

the site is very niceand helpful.please write about yathavpthutham of swami thaachikan

25. Krishna Priya - February 22, 2008

I am impressed lot in NAMPERUMAL’s beauty. So please sent various images of NAMPERUMAL to my e mail id.My e mail id is namkrishna94@rediffmail.com

26. rukmani - February 29, 2008

respected sir
i often write to you with some request. long back before you start thissite i requested you to write sri rahasyatraya saram.m y dream came true.
now i request you to write laksmi sahasram. i learnt long back. your way of writing the slogam will help me to read fluently .

thanks for all the writings

RUKMANI

27. S.SRINIVASAN - March 5, 2008

AdiyEn does not find words to thank you for providing the meaning of each sloka of Sri LakShmee Tantram. However, adiyEn would be immensely grateful, if the text is available in the order from top to the latest. AdiyEn does not how to rearrange from your postings.
dAsan
Anbil SrInivAsan

28. Balaji Sundarrajan - April 29, 2008

Dear Swamin

Adiyaen’s pranaams

Please be informed that adiyaen added Pillai lokam jeeyar’s book
series, lots of bhajan songs. with lyrics

http://www.saranagathi.org/~balajis

http://www.saranagathi.org/~balajis/JIGGI_JIGGI

Now the web site is hosting upto 10 G.B of books.

with this .., adiyaen gave a immortal life to all our poorvacharyas sookthis.

Everything was achieved at the blessings of maaran.

Balaji Sundarajan - June 3, 2009

Dear Shri Sridhar swamin

Please be informed that adiyane’s URL has been changed to

http://www.maransdog.com instead of

http://www.saranagathi.org/~balajis and
http://www.saranagathi.org/~balajis/JIGGI_JIGGI

Please update your website accordingly.

29. Prasanna Venkatesan - July 21, 2008

Dear Swamin
Excellent material with great material!! Adiyen has been looking for some of the vyakhnams for Swami Desikan’s stotras and was pleasantly surprised to see the same in your blog site. Cannot express my happiness and gratitude on this great service that you have been doing for Namperumal.
Please let adiyen know if you need any help in any regard

Once again hats off!!

Regards
Adiyen Dasan
Prasanna Venkatesan
dsanthan@gmail.com

30. jaswant - July 25, 2008

Dear BHAKTAS ,
my name is jaswant i am from south africa , i would love to read the GITA BHASYA OF SHRI RAMANUJA….i am ashamed to tell you that i do not read any of the indian languages…therefore , where can i get the GITA BHASYA OF SHRI RAMANUJA on-line in english..my e-mail is:- sonij@smollan.co.za

31. badrinarayanan&jayashree - July 29, 2008

swamyeen,your works are superb .thenew format is very nice.we pray god for wellbeing so that we can know somuch works of alwars and acharyians. A humble request if u can write about manavalamamuni’s works arati prabandam& ubadesa ratna.we are indeed to be your family friend.May god be with you to spread vaishnavism.

32. R.Madhavan - August 10, 2008

SRI : ||

Dear Sri Sridharan,

Namaskaram and Good Wishes.Very few in this world are Blessed to learn & know the essence of The Graet Works of our Azhwars, Acharyas and other Great Souls.Still fewer will be people who put the efforts to make them available to others.Only very few fortumate ones will be reap the benefit such endeavours.

We pray The Divya Dhampathies to Bless you and other people like you to carry on The Noble Work for the benefit of all those interested in learning the essence of The Treasures left behind by our Great Ancestors in future – Adiyavan, Kombur Vankeepuram Madhavan

33. v.s.satagopan - August 18, 2008

dasan. In pasuram 1491 (5-2-4) of Peria thirumozhi in line 2 end is it poruttaan vendranooror poruttu aanvendranoor -two seperate words and how the meaning differs .

kindly enlighten

adiyen
satagopan

34. sridharan - August 20, 2008

Dear Satagopan Swamin,

Namaskarams,

The pasuram which you have quoted is 6-5-4 of Periya Thirumozhi. The terms “pinnai porottaan vendraanuur” should be split as “pinnai poruttu aan vendraan uur”. Here “pinnai” means Napinnai. Thus the meaning is – Naraiyur is the place of Him who, for the sake of Napinnai, destroyed the seven bulls”. Hope this clarifies your doubt.

Adiyen Dasan
Sridharan

35. Sevel Krishnan - August 29, 2008

Acquiring knowledge on our puranams, slokas and bashyams is not that easy and one should possess the blesings of our perumal. Everyone, however they desire to aqcuire may not obtain this knowledge unless they are destined.

We have many such scolors in our midst. But how many has the capacity to share it with everyone. Or willingness or time to share it.

You are rendering noble service to the vaishnavites and we can only pray SriRanganathan and Thayaar to bestow thier blessings on you in full and give you more and more strength to continue this noble work.

My heartfull pranams.

36. ananth srinivasan elayavalli - September 12, 2008

It is really a marvelous job that you are doing; there are no adequate words to appreciate in suitable language. However kudos and keep it up.
Would I be adding up to your discomfiture, if I request whether it would be possible to bring to light ‘ANNA’s Adhyaathma Raamayanam?
Thank you, Regards,

elayavalli srinivasa Ananth.

37. v p sadagopan - September 13, 2008

great effort…may the lored guide you……sadagopa dasan

38. Vanamamalai Dr.T.D. Muralidharan - September 19, 2008

Dear Sriman Sridharan,

The site is wonderful one. All srivaishnava sampradaya book should be available in this libray site.And if possible please add with audio and vedio effect.I pray the divya dampati to give finanical support and good health to do this kind of Kainkarya.

Adiyen
Vanamamalai Dr.T.D. Muralidharan
Director
Ubhaya Veanta International Research Centre
Mumbai. CEll 09869063670

Hemakshi Achgari - January 28, 2014

i am Dr.N.Hemakshi Achari,Deputy Registrar( Retd),Dravidian University, Kuppam. Now residing at Tirupati and working as Officer on Special Duty (OSD) as Sri Venkateswara Vedic University, Tirupati, cell 9494066454. Muralidharan, I tried for your phone, I could not get it. At last I tried website and got your no. pleas reply to my email. acharinh@gmail.com..Thanking you, N.Hemakshi achari.

39. GANESH KUMAR.C - September 20, 2008

C.GANESH KUMAR.
LALAPET.
VERY NICE SIR THERE IS NO WORDS TO SAY.

40. Sukanya Shankar - October 17, 2008

namaskarams
these hand write what is directed as a thought and all thoughts are ishwara’s only.Cannot claim to be a srivaishnavaite or any fragmented person but awareness shines that all indeed are parabharamans’s only and there must be a reason why there is differences and mahatmas as archaryas walk on divya bhumi and all other fragementations of different sects is to be aware and perform actions in all facets of waking time is indeed ishwara anughraham and this is the only truth that one needs to comprehend. This site if indeed awakes living beings to acknowledge verily the truth that is ATMA alone all glories to parabhraman even while being the non doer shows that infinite glory.
SRIGURUBHOY NAMAHA

41. chithrakootam ranganathan - October 17, 2008

மிக நல்ல வலைத் தளம். இது போன்ற நல்ல விஷயங்களைத் தரும் ஸ்ரீதரன் ஸ்வாமிக்கு அடியேனின் தன்யவாதங்கள்

42. R.V.Ramani - October 17, 2008

Great. Good website promoting bhakthi and faith.
Thank you,
RVR

43. Dushyanth Sridhar - December 1, 2008

Great work

Adiyaargal Vazha Aranga Nagar vazha

44. sps0094 - December 7, 2008

A very nicesite. I am downloading all.

45. geetha - December 11, 2008

Dear Sri . Sridhar
Thanks for the Kaishika mahtmiyam . Indeed felt very happy & blessed to have the text with the meaning on that auspicious day. Really hats off to you. I pray to our lord Namperumal to shower his immence grace & Blessings to you & all your supporters in this cause. As i dont know To type taml scripts I have expressed my thanks in English
Thank u once again

geetha desikan

46. k.Ragavan. - December 12, 2008

DearMr,Sridharan,
Very informative site.Every srivaishnavan should visitthis site.Keep up the Excellent work.
K.Ragavan.
Sharjah.

47. k.Ragavan. - December 13, 2008

Sri ranganathar is our perumal,that is why he is called the Great namperumal.The site name is veryopt.
K.Ragavan.

48. D.Gopalan - December 22, 2008

Respected Sridharan Swamy,
Adiyen Gopalan namaskarams. Swamy had done a very Great service to our Srivaishnavaits by bringing out the commentary and meaning for the works of poorvachariyars in the internet. This is very useful for everybody. This web site is being accessed all over the world by all the Srivaishnavaits. I pray my Acharyan and Lord Renganatha and Thayar to give sahala sowbaghyangal to you.

49. S.Srimathi - January 9, 2009

Dear Sridharan Swamin,

This site is so wonderful and your service is really amazing. The service which you are doing is for the entire vaishnavism.No words to express.Really great.

MAY LORD LAKSHMI NRISIMHAN’ S BLESSING TO YOU AND YOUR FAMILY.

S.Srimathi

50. ganesh kumar.c - January 11, 2009

god created us to serve him and live perfectly but you are the only person doing that works sir. every one lucky to see your websites and to see you . but some one has the lucky to see you .in that i’m really lucky to see you daily sir .

51. Padmanaban Vilangadu Duraisamy - January 13, 2009

Swamy sannidhiyil adiyen dasasya vigyapanam
Swamiyudaya kainkaryam migavum srestamanathu. Divya dampathigalin kataksham paripooranama ullanthu. Swamyin moolam adiyongalum uyyappetrom.
Dasan padmanaban.

52. Saarangan - January 23, 2009

Can you please add commentary on Pancha Suktam. I tried reading different versions online and get conflicting interpretations for Purusha Suktam in particular.

53. s.nagarajan - February 5, 2009

Dear swamin, many pranams. I have Lakshmi Tantram Sanskrit text with Sanskrit commentary published by Adyar theosophical society, madras.I need tamil or english translation sloka by sloka with expalnatory notes if any. Where can I obtain the same. Pl.reply

54. rengaswamyiyengar - February 12, 2009

just happened to see this site. hope to enter every now @ then.
rengaswamyiyengar

55. Adhi Jegannathan - February 21, 2009

Swaminh,
Where will the following vyakyana granthas be available?

1. Sruthaprakasika Bhattar’s Tatparya deepika for Vedartha sangraha

2. Veeraraghaveeyam for Srimath Bhagavatham

3. Govindarajeeyam for Srimath Ramayanam

4. Manipravala Vyakyanam (in Tamil Script) for Vedanda Deepa

5. Rangaramanujamuni’s Vedabhashyam

56. nandakumar parthasarathy - February 21, 2009

Respected Swamin,
aDiyaen’s pranAmams….. I am student studying in USA. Due to my ignorance all these years, I did not have the chance to explore and know many things in our sampradayam. I just only started to know. But I feel paralysed of not knowing to read tamil. Is it possible can i get some information where I can read vyakyanams in english.
aDiyaen,
dAsan,
Nandakumar

57. LATHABADRI - February 24, 2009

SridharanSwamy
Really You are doing wonderful job!! Vyakyanams of PadukaShasram and Sri gunaratna Kosham are excellent! Very useful site for vaishanavites.
Keep up the good work!!
Adiyen

58. jenneksj - March 21, 2009

Yo everyone! 😀
Im new to namperumal.wordpress.com.
I hope I can be a regular here!

59. RAGHAVAN - April 6, 2009

மிக நல்ல வலைத் தளம். இது போன்ற நல்ல விஷயங்களைத் தரும் ஸ்ரீதரன் ஸ்வாமிக்கு அடியேனின் தன்யவாதங்கள்.

60. raghavendra - April 19, 2009

oh thank god what a blog.thank u for creating tis

61. Srinrangapriyadasan. - April 24, 2009

Adiyen. Ramanujathadasn.
swami devarerin pesumarangan padithen. devarerin address adiyne email anupawum. naperumal vijayam adyienukue vendum. pls devarerin house address anupavum.

adiyen.
dhasan.

62. krishnamachari ragavan - May 3, 2009

Adiyen receiving your wonderful informations periodically.You are doing a Good job ..Iam happy and proud about our Samprathayam.
Adiyen.
K.Ragavan.
write2ragavan.wordpress.com

63. Mukundan Shanmugam - May 6, 2009

Namaskaram.
Dear Devotees,
I need Sri Ramanujar’s book on his life history.
Can anyone pls let me know where can I find it.
Either in Tamizh or English.
My email address is smukund3@gmail.com

Thanks,
Mukun

64. Elayalvar Thiruvazhi Annan Swamy - May 7, 2009

Swamin,
Aneka koti namaskarams. Can I have the previlege of downloading/copy of video of Arangan ezhuntharulal, unjal,ekathavennai sevai to see and worship at my residence in my lap top. I am residing in UAE and after prayer I would like to watch. Even listing the site from where I can down load is given.
T.A.Elayalvar,
Sirupuliyur Swamy 2nd Kumarar,
Abudhabi.

Prof. S.Ranganathan - June 23, 2009

Dear Sri Elayalvar,

I chanced to see this posting of yours where you have expressed your desire to have some video of Arangan for viewing. May I request you to send me a personal e-mail? I will be glad to be of
some assistance to you.

Regards,
S.Ranganathan.

65. Narasimhacharyulu Kandadai - June 22, 2009

Adiyen,
Yesterday night i had a dream that i had participated Sattumore in srirangam temple and today morning i got a mail from this URL.. really God shows his grace..

Thanks,
Narasimhacharyulu Kandadai

66. Goda - June 29, 2009

sir!!!! i’m andhra person…..i know telugu,english but nt tamil….how can i get ur information?could u pls…send theirb telugu versions?

67. Soundararajan Desikan - July 7, 2009

Dear Swamin

All the poorvacharyas granthams are given in simple style
This is an excellent kaimkaryam

68. rangaramanujam - Srirangam - July 30, 2009

Excellent work, Indeed it is a great fortune toknow srivaishnavaite literature so vast and an ocean. It is a blessings for beginners like me.

69. aalawanthar ramanujadasan. - August 2, 2009

Sridhara swamigalukku, anega kodi namaskaaram nirka adiyenukku Swamy Desikar aruliya aahara niyamam patril vilakam allikavum or athay pdf vadively veliyedavum.

aalwar emperumanar jeear thiruvadigalay saranam,

adiyean aalawanthar ramanujadasan.

70. K.Ramadurai - August 17, 2009

Adiyean Ramadurai from Divya desa kainkariya trust Chennai-100
Pranam. I had gone thru ur execllent work Really words are insufficent to express my joy about ur divine works I t will be very useful to know more about our tradition I pray divine couple to give you enough strength to carry on
dasan
Vangipuram Ramadurai dasan

71. M.S - August 17, 2009

VaNakkam,
Your articles on ‘Lakshmi Tantram’ is a master-piece. It invokes a sense of ultimate devotion, and absolute surrender to the piRAtti.
Thanks a lot for your service in spreading bhakti.
Please continue your work on ‘Lakshmi Tantram’.
Warm Regards.

72. Narasimhacharyulu Kandadai - August 18, 2009

Namaskaram,
Adayen want Divyadesams Sthala puranam in telugu….. Can anybody Help me… the availability…?
Thanks
Narasimhacharyulu Kandadai

73. jagans - August 23, 2009

dear sridhar,
I am going through your web. you are doing a fine job. God bless you.I am having my blog-vegasethu.blogspot.com. there are 2-sub blogs-1. Oh! rengasayee and other Hare Guruvayrappaz. The first one is social and cultural and the second one is spiritual and religion.
pl go through and offer your comments

74. S.KRISHNA KISHORE - August 24, 2009

Dear Sridhar Swami,
I was waiting to get the translation of 3 rd and 4 th padams of 3rd chapter of Sri Bashyam from you.The earlier ones of 1 st and 2 nd padams of 3 rd chapter are very useful.Adiyen submit my appreciation and must thank you for your great efforts
Infact I had written to you earlier requesting for the translation of the same in a compact form instead of copying from E magazine.

75. S.SRINIVASAN - September 1, 2009

adiyEn glanced through the latest issue dated August 3. adiyEn is not able read the Sribhashyam commentary because the text is in colour. Is there any possibility of making it into black ad white? Also, if one would like to download the latest portion to keep in his PC and read it at his leasure, is ti possible when the issue in a pdf format?
Again adiyEn profuse thanks for your great service to our sampradaya.
dAsan
anbil S.SrinivAsan

76. Narayanan RA - September 8, 2009

மாதவம் செய்யினும் கிட்டா மாதவனை மாயவனை
மத்சாவதாரம் தந்த மாலோலனை
நம்பெருமாள் எனும் வலையால் கட்டுண்ணப்பண்ணி
நம் அகத்தில் கொண்டு வரும்
ஸ்ரீமான் ஸ்ரீதர் ஸ்வாமிகள்
திருவரங்க திவ்ய தம்பதிகளின் திருவுளத்தால்
என்றென்றும் பல்லாண்டு பல்லாண்டு வாழியவே !

தாசன்

இர. அனந்த நாராயணன்
சென்னை-41

77. A.LAKSHMI NARAYANAN - September 17, 2009

Very good site. Pranams to Sridhara Swamiji.

78. PBVARDACHARI - September 17, 2009

DEAR SIR,

I WANT SUDERSAN PERUMA BOOKS ARE AVAILABLE OR DOWENDODE

P B VARDACHARI

79. ஸ்ரீரங்கம் வி மோகனரங்கன் - September 21, 2009

ஸ்ரீதரன் மிகவும் வியப்பூட்டும் தொண்டு உங்களுடையது. எம்பெருமானார், பூர்வாச்சாரியர்கள் ஆகியோருடைய நூல்கள் கோட்டின் மீமிசைக் கிடைக்கப் பெறும் வாய்ப்பு அளித்தமைக்கு பல நன்றிகள். வாழ்க.

80. DSRaghavan - October 9, 2009

Lot of usefull informations
Very good site. Pranams to Sridhara Swamiji

Regards
DSRaghavan

81. Desikan Srinivasan - October 10, 2009

ஸ்ரீ ஸ்ரீதரன் அவர்களே! லக்ஷ்மீ தந்த்ரம் பற்றி அறிய நம்பெருமாள் மூலம் வாய்ப்பு கிட்டியமைக்கு மிக்க நன்றி. தங்கள் தொண்டு தொடர அரங்கனின் பாதங்களில் ப்ரார்த்திக்கிறேன்.வாழ்க உமது தொண்டு.
தாஸன்
தேசிகன் ஸ்ரீநிவாஸன்.

82. ganesh - October 23, 2009

very nice
really you are doing a good job
i m a lucky person to see you daily
god give all graces to you

83. KANDADAI S VASU - November 16, 2009

Dear All,

Jai Srimannarayana!
Can these be translated to Telugu or English, Its a shame that me being a Tamil Iyengar, since born and bought up in Hyderabad of Andhra Pradesh State, couldnt learn to read and write Tamil, but I speak fluently atleast!

I am based in the UK since 6years, hence I would love to be in this spiritual mode and trying to start a BHAKTHI SANGAM to help like minded bhakthas and share with them all this!

Appreciate your help!

Adiyen Ramanuja Dasan!
Jai Srimannarayana!
vasu.

Tirumalai Nallan Chakravarthy Nappinnai - April 1, 2010

Dear Sri Vasu,
There are lot of people like that. Although I was born and brought up in Chennai, self makes some effort to read telugu(that’s also His blessings)! My father is very good in telugu. Although I can speak telugu if situation warrants, my first option is thamizh/english. I do speak/read/write hindi and little spoken samskrt and german. One thing i would like to tell you is, learning thamizh script is somewhat similar to samskrt and its straight unlike telugu script! I know telugu script. It is messy compared to thamizh! Thamizh is very straight, unique and very economical language. So You should not have problem in learning to read and write. I try to read some telugu newspaper to improve my reading skills. I don’t have to learn telugu. But i want to learn b’coz my acharya(HH Tridandi Sri Chinna Jeeyar Swami)speaks telugu also. Swamiji speaks in thamizh with self. Swamiji told many telugu people who live in US to learn thamizh from me. Acharyaji always insists his devotees to learn thamizh. Otherwise they are missing out so many beautiful feelings of Azhvars and Acharyas works. As Sri Sridharan swami put it, one needs to be blessed by Him. When HE wants to liberate the jivatmas is His choice. HE is the super CEO of all CEOs.
Since you know thamizh unlike many telugu people who can’t even understand a word of thamizh, start by placing the odds at His feet. When you have the desire for Azhvars, HE does wonders. That much i can tell you.
dasi

chudamani chakravartula - September 17, 2010

just i saw ur mail i too like u tamil iyengar bore in tn but broughtup in ap with gods grace and won effert i learn toi resd and write in tamil and also writing for bhaktinivedana and bhaktamrutam in teligu.giving lectures on sampradaya vishayam if u need translation for particular part i will do u pl mail me

chudamani chakravartula ramanujadasi

84. Narasimhacharyulu Kandadai - November 17, 2009

Dear Vasu,
My name is Narasimhacharyulu Kandadai. Can you keep in touch with me?
My ID is kandadain@gmail.com

85. EthirajSampathKumar - December 2, 2009

Swamy !
great and Fantastic Work!
Till my last breath I’m Faithful to you!
gave me a great pokkisam!
Thanks a lot.

ramamoorthy - February 11, 2010

good work by u.

86. kathir - February 23, 2010

தங்கள் பொற்பாத கமலங்களை தொட்டு வணங்குகிறேன்.கிடைத்தற்கரிய பல னூற்களின் அரிய விளக்கங்கள் மிகவும் அருமை. இந்த வலைப்பதிவை என்னால் கண்டுணரப்பட காரணமான காரேய் கருனை ராமானுஜனை தெண்டனிட்டு வண்ங்குகிறேன். தாங்கள் பல்லாண்டு வாழ்க.
அன்புடன்
கே.கதிரவன்
செஞ்சி கோட்டை

87. S.K.Seeralan - March 19, 2010

Sir!! hope u r fine with our beloved perumal blessings!! Whenever I think about u, I used to wonder about ur Kaingaryam along with ur schedule. Anyway it is possible for u, bcoz of Namperumal Thiruvullam!! Amidst of this materialistic world, this is a great Kaingaryam, which can lead the younger generation to know about the Sri Vaishnavism Concepts!!

I wish to include information about ‘SALAGRAMA AARADHANA’ in this website, which can be very useful for many bagothamas. Please mention the Nithya Aaradhana Slogas for Salagrama.

Let Perumal be with u & ur family, always!!

Adiyen Ramanuja Dasan!!
Sriman Narayana!!
S.K. Seeralan.

88. malaikutti - March 27, 2010

4000 not fully downloaded in word
it appears in computer language instead of tamil
winzip

89. ananth srinivasan elayavalli - March 28, 2010

Respected Swamin,

I am slowly initiating myself into all these. Thanks a lot for your efforts rather successfully at that.
I find sribashyam download from only chapter 3. Is the first chapter available?

Regards,

ananth srinivasan elayavalli

90. Tirumalai Nallan Chakravarthy Nappinnai - April 1, 2010

Sri:
Srimathe Ramanujaya Nama:

mangalashasanams to Devarir. adiyen came across this site and felt very happy. The very sight of azhagiya manavaalan reminded Azhvar’s “kangulum pagalum” paasuram and Sri Parashara Bhattar enjoying the Divine Couple through Sri Nanjeeyar. It will be great if Swami has Azhvan’s “atimaanusha stavam”(pancha stavam is a must read for all SVs). Sriramaynam is considered as “sharana:gati sha:stram” and Azhvan’s way of expression has no parallel. Swami, do devarir have Sri Parashara Bhattar’s Srirangaraja stavam mainly explanation in thamizh? One should enjoy SriRanganatha only through Bhattar. Devarir is doing great kaimkaryam through this website. Perumal’s blessings be with devarir always to live for 120 years like SriRamanuja.

Swami, Sri Jaswant asked where he could find Gita Bha:shyam online. There is one dutch person Van Buitenan whose PhD thesis in 1953/54 was on Gita Bha:shyam translated in English with Sri Yamunacharya’s 33 Gita slokas with english meanings as preface. He has done an excellent work in expressing the true meanings of SriRamanuja sampradayam based on the fundamental principle of “nir he:tuka krpa”. Its a rare book only available in some libraries. adiyen has a copy. adiyen doesn’t know if its there online. Self will recommend this to anyone who wants to know the authentic meanings. As far self knows, Van Buitenan doesn’t deviate from R’s teachings and we go by His nirhetuka krpa. If its not online, adiyen is planning to put it up.

Devarir please correct adiyen’s understanding of aham and ahanta as some other reader was asking to express it in “better” thamizh. If Sun is Na:ra:yana, then light is Lakshmi. What does Sun give? It radiates light. Light is an attribute of Sun. Lakshmi is nothing but “compassionate” aspect of the Lord. His will/swa:tantryam runs non-stop while the “mercy” not so. Srivachana bhu:shanam says “krupaiyaal varum pa:rathantriyaththaik kaattilum, swaathantriyaththal varum paarathantryam prabalam”. Some srivaishnava asked Sri Parashara Bhattar “dasharatha must have got moksha?” Bhattar replied “actually perumal was planning to send dasharatha to naraka/hell but gave some grace marks and sent to swarga/heaven”. According to R’s sampradayam even vasishta didn’t get moksha!adiyen has original texts for mumukshuppadi,srivachana bhushanam,acharya hrdayam. adiyen loves to have commentary for divya prabandham. adiyen is not blessed yet to enjoy that although self enjoys azhvars works here and there through some upanyasams. adiyen has forgotten the actual wordings but remember the meanings. adiyen lives in US. self understanding is aham/atma refers to “I” in english and mind(also matter),which is a collection of thoughts is an attribute of the atma. Please correct self if wrong and forgive self for the long writing.

azhvar emperumanar jeeyar thiruvadigale sharanam
adiyen

91. raghavan - April 2, 2010

Respected Sridharan Swamigal Thiruvadikallukku,
Adiyen Raghavan Shashtanga Namaskaram,
We are all really Blessed by Namperumal to learn about so many Spiritual Matters , with lovely Translation in Tamil thro’ your News letters..
As somebody had mentioned earlier, we also pray that you live to 120 Years like Our Ramanuja Swami and continue to serve the SV Community, with your Newsletters and Updates.
Adiyen Dasan,
Vavajikottai Madabhooshi Raghava Dasan

92. krishnamachari ragavan - July 4, 2010

Thank you for all your wonderful informative mails of our, Sampradayam
Regards.
Adiyen.
K.Ragavan..

93. KALLIKKUDI RENGASWAMYIYENGAR - July 10, 2010

your efforts are noble,we are happy that even now many do think about our darsanam

94. araavamudhan - July 10, 2010

halo ,
can anyone please tell where i can download swami ramanuja’s nithyam grantham.

95. v s satagopan - July 15, 2010

Swamin: Can you suggest where I can get desika prabandham-
moolamum uraium ( except Lifco). Thanks

RAMSWAMY VENKATESAN - August 15, 2010

only the book from lifco by Swami Vankeepuram Sri Rama Dhesikachar of Oppiliyappan Koil ( The preseident awardee ) and great Acharya of 1940 to 1980 on Swami Dhesikan is the best one to understand Swami Dhesikan Thiru Ullam more clearly

Dhasan

Ramaswamy Venkatesan

96. KALLIKKUDI RENGASWAMYIYENGAR - July 19, 2010

swamin,only recently i started reading namperumal,and i have been sent with rare photos of old srirangam. what a coincidenc!

97. sunkali - July 22, 2010

swamin,only recently i started reading namperumal.
i want to sri stuthi with tamil meaning
please send to my mail id.

Thanks
K.Sunkali
Dindigul

98. SARAVANAN - August 18, 2010

DUBAI/18.08.10

RESPECTED SWAMIJI,
I FOUND TREASUR NOT ONLY FOR THIS LIFE BUT ALSO NEXT BIRTH . IT IS ECELLENT. WE HAVE AN OPPORUNITY TO VISIT THIS SIGHT AND TOUCHED LOTUS FEET OF SRI DHARAR SWAMIJI’S FEET. MY HUMBLE REQUEST IS, EITHER INFORM OF AUDIO OR VIDEO I WILL BE GREATEFUL AND THANKFUL TO YOU.

99. R. Sridhar - September 1, 2010

adiyenin aneka kodi nandrigal.
thangalaiyum thangalai saarndhavargalaiyum, Sri Emperumanaar mattrum SriRangaNayaki samedha SriRanganathanin kadaksham melum melum peruga indha siriyavan praarthithu kozhkiren

SriRamanuja Dhaasan
R. Sridhar

100. Raghavan - October 4, 2010

http://desikans-yadavabhudhayam.blogspot.com/

i have seen in the comments of namperumal.wordpress
few months ago, someone searching for swamy desikan’s yaadavaabhyudhayam. i found the first sargam in a blogspot. i enclosed the link. if it is useful. i am blessed

101. Satyadhiraja - October 24, 2010

Sir,
Do any body have the video of Namperumal Nadai.
If So please upload and send the link.
my address is sarveshachar@gmail.com
Thank You

102. P K Rangarajan - November 7, 2010

It is a wonderful service you are doing to our sampradhaaya and people. May Divya dampathi enable you to do more and more of this type of selfless service for humanity.

I am interested in getting English translation of Achchidram, Aswamedham and Kaatakam (Krishna Yajur Veda) and would be glad to know where this is available in book form or CD or downloadable site address. Thank you.

103. Sreedaran R - November 11, 2010

I request you to provide meaning in tamil for Purusha Shuktham. And kindly indicate in web sites can we find tamil translation of Purusha shuktham

104. p.n.Sridharan - January 2, 2011

Dear Sridharan,

I had visited your house about 6 or 7 years ago.
You xeroxed Gadyatrayam with meaning in Tamil.

But for the grace of God, these works cannot be touched even by Sanskrit Scholars.

It is the love of God and his blessings allone made you devote your time fully for this service.

When I met you, you were doing some service but interest in spiritual matters must have made you to take up these works to sacrifice them.

This is a full time kainkaryam.

I suggest you take up to discourses.

Sridharan, P.N. Shanti Park, Ghatkopar East, Mumbai 500 077, Ph : 022 2506 5011

105. E.Venkatesh - January 16, 2011

SwAmi,
poliga poliga poliga! thEvarIrudaiya intha kainggaryam adiyOnggaLudaiya kAlakshEbaththiRkum, ujjIvanaththiRkum migavum payanpadugiRatu.

adiyEn irAmAnuja dAsan.

106. Sridhar Chari - January 31, 2011

Sir

For us unfortunate persons who have not had the benefit of a Tamil instruction in our earlier days ( being brought up in Delhi) we need to await the English transliteration at a future date

My prayers to Lord Lakshmi Nrsimha to give you many many more years of active involvement in this noble endevour!

Sincerely

Sridhar Chari

107. Rukmani - May 29, 2011

Respected sir
I am a regular reader of you posting.I am now happy to read Geetha bashyam Chapter!.Can you please gives the rest of the chapters also
Thanks for the edu vyagyanam
Regards
Rukmani

108. rukmani - June 29, 2011

Respected Sridharen sir

From day one I am reading all your books. Now advance congrats for the 100 th issue
Wish all success in the future issues to come, anugraham
Rukmani with Divya dhambhadees

109. p.n.Sridharan - June 29, 2011

Dasan

I pray to Namperumal to give you Kataksham so that the
100th issue shows his grace in full measure..

Adien Sridharan,
Gdhatkopar, Mumbai

0 86552 30128

110. srinivasan - June 29, 2011

Respected sir,

Congrats for your tremendous work in making these priceless work of our purvacharya.

Dasan
Srinivasan

111. Narasimhan Srinivasan - July 9, 2011

Acharyan thiruvadigal charanam, after seeing all these iam unable to speak,

112. jayabalaji - July 10, 2011

Adiyen Ramanujadasan

Thank you verymuch.

113. Rukmani - July 12, 2011

Respected sir
It is unbelievable. It seems the first day i posted my mail.To day 100 issue i started reading.I am so happy and wish many many 100 issues to come. 1000 and 1000 of srivishnavites. are getting extreemly good materials. OUr Namperumal and thaayar will bless you avery very healthy life to serve us all
Rukmani

114. S.Rajagopalan - July 13, 2011

Respected Sir,

It is no easy task to regularly publish religious matters of the titles chosen by you to reach the milestone of 1000 issues. It is no doubt that Namperumal’s thiruvullam and your dedication that could help to achieve this feat.
I pray to Namperumal to continue to bestow health and strength to you so that we get the benefit of your bhagavath kaikaryam.

With regards
Rajagopalan

115. v.s.satagopan - August 31, 2011

Swamin: I request you to let me know the author of வாழி திருநாமம் ” செம்பொன்சேர் சிங்கவேற்பு செழிக்கவந்தோன் வாழியே”

Dasan

Satagopan

A.K.GOPI - September 3, 2011

Swamiji porpathangaluku thenden.While writing SRIBASHYAM whether SRI RAMANUJAR directly quoted references from swamy NAMMAZHVAR’S THIRUVAIMOZHI ?

116. priyanaren - November 2, 2011

Respected Sir,
adiyen found your website through Sriranganayaki and Srirangan’s Dayay ,when adiyen was searching for the meaning of Tiruvaymozhi.
But indeed i was very glad to find so many other treasures .adiyen feels we all who read this blog and magazines are blessed by our Acharya Ramanuja.
I sincerely wish to Sriranganayaki and Sriranganatha that they bless you and all those who help for your kainkaryam.
adiyen,
priyanaren

117. A.K.GOPI - November 23, 2011

swaamigalukku namskaram.It is a fascinating coincidence that nampeumal vijayam 109 issue contains KAISIGA MAGATHMIUM in srivasanabooshanam which is going to be coming and recited in the next EKATHASI.

118. Damal Pathangi Kannan - January 7, 2012

Srimathe Ramanujaya Namaha
Dear Sri sridharan Swamin,
Dasoasmi. Devarir’s tireless likhita kainkaryam is wonderful, phenomenal and a great treasure not only to the contemporary but also to the posterity. The commentary and translation are very faithful to the original and rendered amazingly in simple lucid tamil. Adien’s humble submission. It will be very informative, if possible and time permits, to append a glossary of words to enhance the appreciation and understanding of the reader. I pray Lord Namperumal and Sri Ranganachiar to bestow good health and energy to continue this very noble kainkaryam,
dhanyosmi
adien
ramanujadasan
Damal Pathangi Kannan

119. S.Uppili - January 21, 2012

Namswkaram

Iam not finding Sri Bhashyam Capter 2. Kindly let me know from where I will down load Chapter 2 -Full-
Dasan
uppili
uppil43@gmail.com

120. S.Uppili - January 21, 2012

From where I can download SriBhasyam Chapter 22 -Full

121. R Nambirajan - January 21, 2012

Swamy let me thank you for your dedicated work.Swamy where I can get Swamy PVB vyakanam of thiruvoimozi 9 amm patthu.
Thanking in anticipation.
Nambirajan R

amirthababu - March 27, 2012

try http://www.dravidaveda.org in that they have pb anna vyakyanam and english commentary.

amritha

122. Gnanasekar - January 25, 2012

dear sridhar,
ur job is an excellent task, to spread Vaishnavam in new way.
I appreciate ur hard work and good heart.

I pray Our Lord to go ahead without any breaks in ur tasks and life, goodluck.

I would like to salute U.
thanks.

123. Uppili - January 27, 2012

I want Lakshmi-tantram Chapter 1 to 5. Where i CAN GET.

please guide me.

124. amma - February 5, 2012

These are couple of links
You may want to explore and see if this is waht you are looking for
http://www.ahobilavalli.org/ebooks_s10.htm
http://www.ahobilavalli.org/ebooks_s12.htm

Thank you
Ramanuja diyvajnyam
Bharathi

125. J. SRINIVASAN - February 6, 2012

Swamin, I have a small request. I go thro’ your e-magazine every fortnight without fail. I only request you to name the respective Chapter No./Name of the Athikaram in each of your publication contents on “SRIMATH RAHASYATHRAYA SARÄM” to enable us to make easy references with
Moolam/other books.

Thanks & Regards

SRINIVASADASAN

126. VENKATESWARAN.E - February 24, 2012

Respected Sir,
I am one of your well wishers, and i am very much happy to say that you have quenched my thirst of search, through your high sevas, and i wish to say, that you are serving us and do the same , with our Gods grace.

127. amirthababu - March 27, 2012

First let me thank you for your excellent work, yesterday only i came to know about ur site through search. And e magazine is excellent, can you give Acharya hirudyam with tamil vyakyanam of azhagia peruaml nayanar’s.

thankyou

amirtha

128. amirthababu - March 28, 2012

eventhough latha fonts was there default in the word file, i was not able to view the text in the word file once i copy and paste it there to take a print out to read it. how to rectify it.

Regards,

amirtha

129. V Pattabiraman - May 17, 2012

Respected Swamin,

your way of presentation on difficult subject is very awesome. particularly, your explanation on paduka sahasram. and gunarathna kosam. daily i read two to three slokas without fail

Is there any possibility of getting the magazine and other books in a book format.

130. Raman - June 2, 2012

Dear Sir,

We are very happy to view your web site. We request you to make available our “NAALAYIRA DIVYA PRABANDHAM” and “DESIKA SLOHAMS” to enable us to download. Also if SANDHAI of the above will be made available, it will help most of our community people to down load the same and learn Divya Prabandham and Desikar Slohams. Regards.

131. bridge - June 18, 2012

Great Work! Thanks a lot for making all the great works available to all the devotees. Thank you!

132. R Devansthan - July 1, 2012

Many many thanks for posting Desikan srisukthigal.may lord Ranganathsn give you all prosperities .
Dasan
Devanathan

133. Desikan and Jayashree Auckland - New Zealand - September 8, 2012

Respected Swamin

Truely a great piece of work- May Sriman Narayanan bless you with all the happiness

Praying to Sriman Narayanan always

Desikan & Jayashree – Auckland New Zealand
jayashree.desikan@gmail.com

134. Sampath Kumaran - October 8, 2012

Yeomen service to vaishnavite community.
Dheergaayushmaan Bhava!
sampath Kumaran

135. M.D.NARAYANAN - March 8, 2013

Dear Sri. Sridharan, I have been following Namperumal Vijayam regularly. It is a great service your are rendering. The 140th and 141st issues have not come out properly. Kindly look into this and may be reload them. Thank you. Narayanan

136. NOCHALUR DESIKACHARI KRISHNAN - March 10, 2013

Dear Sridharan swamy , I am amazed to see a posting on Tatparya chandrika. Kindly let me know where I can get a copy of full tamil translation , will be grateful to you , amazing postings. N.D.Krishnan , Doha , Qatar Mail : ndkrishnan_1964@yahoo.com , Ph : +974 55548318

137. V PATTABIRAMAN - March 10, 2013

respected swamin,,

greetings!!!!

wonderful contribution to our sampradayam we pray to our great acharyans to give you and to iyour family all anugrahams to continue the service

yr explanation on emberumanar’s gadyatram simply fantastic and made us realise and understand how our great acaryans enjoyed the almighty

with respects and love

v pattabiraman
9003034416

V PATTABIRAMAN - May 5, 2013

respected swamin,

greetings!!!!

is it possible to get swami desikans anjali vaibhavam meaning in tamil

thanks and regards

pattabiraman

138. gopu - August 26, 2013

Please can anyone send paduka sahasranamam with meaning in english or in tamil version

thanks a lot in advance

sridharan - August 27, 2013

It is available in http://www.namperumal.com itself under “Srirangam related slokas”.

Sridharan

139. Sudharshan - September 23, 2013

I cannot express my gratitude to your blog.
Thanks a lot.It is really a marvelous job that you are doing.

140. S.Soundararajan - October 3, 2013

Swamin,
In bhagavatham when Thakshaka bites Parikshit maharaja all vaidhyas, rishis and go to cure. Kashyapa rishi also goes. Thakshaka stops him and demonstrates his poisons’ potency by biting a green tree. The tree shriks with the poisoness fumes and dies. But Kashyapa rishi reciting mantras sprinkle water from his kamandalam and recites a mantra. The tree comes to life with more green than earlier.
Can you help me with that manthra.
I shall be grateful to you.
with regards and respects,
S.Soundararajan
ssoundararajan2002@yahoo.co.in

141. ayindhai barghavan - December 27, 2013

swamin
‘ramanujarya divyagnya vardhatham abhi vardhatham’
migavum uyarndha kainkaryam..
idhai thodara devariruku ayur arogyathai anugrahikkumaru
“ennudaiya innamudhai evvul perumalaiyum”vadhiyarai vendru vandhu vazhvuru nardarisanathai alitha maran adi panainthuintha nam ramanusainuyum avanathu vanmai potrum thuppul valalin thiruvadigalilum prathikkiren
dasan
barghavn.

142. Gopala Balasubramanian - March 3, 2014

I actually need Dasamurthy stotram which I have been searching for but instead Dasamurthy stotram Dakshinamurthy stotram is being shown. Is it possible to give us the Dasamurthy stotram>

Balasubramanian

143. Narasimhan - April 18, 2014

Swamin,
You have made me read srimat rahasya treya Saram & Sri Bhashyam with your simple commentaries .So nice of you and pray for long years service so like me our total vanishnavas will ever remember yeomen service.
Adiyen ramanuja Dayan!
Narasimhan

144. sanjeev srivatsan - April 21, 2014

i cant download gadyatrayam and srigunaratnakosam. in which category shall i download it?

145. V.R.Sridharan - May 19, 2014

Dear Mr.Sridharan,

I am your name sake hailing from Srirangam, now owing to profession at present staying in Madras. I would like to have Namperumal’s Ashtotram in Tamil. Can you up load the same so that I may be able to down load it.

Regards,
V.R.Sridharan
I

146. Murala Jagadish - June 2, 2014

Respected Sridhara Swamy, I am a novice in Tamil (I have learnt the language in order to read the Sri Vaishnava texts). I heard that ‘Srimad Rahasya Traya Sara’ is in Sanskrit text too. Can you help me find the Sanskrit text?

147. adiyen rajendran - June 7, 2014

adiyen ramanuja dasan

adiyen nice web site and slokas and meanings

adiyen ramanujar life history in tamil books attached adiyen vinnappam

148. Lakshmi Sri Venkatesh - June 25, 2014

Namaskaram Sir,

A search for Mumukshuppadi in Tamil brought me to this site,a treasure trove. Sri Vachana Bhushanam is being explained in your magazine which also is of interest to me. Thank you for all the Gems that you have made available in this site.

Lakshmi Sri Venkatesh

149. Dorairajan R - July 21, 2014

Gitabashyam is available for Chapter 1 only. Are they not available for rest of the chapters. If available, kindly let. me know so that we can peruse and be benifited. A line in reply will be much appreciated.

150. Janakiraman - November 9, 2014

Namaskaram,
Adiyen is trying to publish a free book on “Kaisika Mahatmiyam” with slokas in sanskrit and Tamil and also meaning of every sloka. In this pursuit, I am trying to get the tamil version of slokas in word document. I have seen swami’s book in pdf form. If you kindly help in this kainkaryam by giving the slokas in word document, I will be grateful to you. My mail ID is jraman2005@gmail.com. Anticipating your favourable and quick reply.

Adiyen,
Ramanuja dasan

janakiraman
chennai

151. mythili sundararajan - April 15, 2015

Sir
I have been telling my friends proudly i get e magazine every dwadasi.I feel sad I don’t receive the same nowadays.if subscriptions are to be paid let me please know.
I want to know wether tamil vilakkam is available in your archives for DESIKA’s LAKSHMI SAHASRAM

thanks in advance.

anjsanj - June 2, 2015

lakshmi sahasram is written by swami venkatadvari kavi and the tamil meaning of the 1018 slokas is published in the ranganatha paduka magazine. devareer can get the english meaning in alamelumanga.org

152. Sridharan - April 15, 2015

Madam,

Namperumal Vijayam is absolutely distributed free of cost. Adiyen is regularly uploading the same in http://www.namperumal.com website.

On every Dwadasi please do visit the site and download the same.

Adiyen dasan
Sridharan

153. anjsanj - June 2, 2015

adiyen aneha namaskarams. ஸ்வாமி கூரத்தாழ்வானின் ப்ரார்த்தனா பஞ்சகத்திற்கு யாரேனும் அர்த்தம் எழுதியுள்ளார்களா? எந்த வெப்சைட்டில் கிடைக்கும்?

154. padmanabhan - June 5, 2015

very useful for our vaishnavites and myself want to know whether you have got Shri Lakshmi Shasranamam by Shri Parasara Bhattar with archana either in samskrit or in tamil please reply

anjsanj - June 6, 2015

devareer get the lakshmi sahasranamam by Shri parasara bhattar in prapatti .com

Click to access lakshmiisahasranaamam.pdf

155. S.Murugan - June 19, 2015

You are doing a great service to the devotees who are all over the world.

156. Dr.Thothathri Venugopal - August 27, 2015

The link http://www.nameprumal.com is misspelled. The correct one ishttp://www.namperumal.com Please correct it.

I enjoyed it. Nice books.

157. Radha - December 26, 2015

Thanks for this wonderful service
What about Thiruvaozhi?

158. Sridharan - January 14, 2016

Thanks for the marvelous service, i was looking for vyakyanams of our preceptors and i am so happy that i found this website. Kindly continue the service for all other arulicheyal’s as well.

159. S VENKATESAN, ED, CHEMPLAST, METTURDAM - February 20, 2016

Swamin Sri Sridharan,

Great work being done by you.
I came to know about this now only.
The entire Sri Vaishnava society is indebted to you for your yemon service. Your tamil explanation is very easy and encouraging for the beginners like me.

Long live and serve for the society by the grace of Senkann thirumukaththu selvath Thirumaal.

S VENKATESAN, Metturdam

160. அயப்பாக்கம் ஜெயக்குமாா் - July 31, 2016

ஓரெழுத்து கவிஞா் அயப்பாக்கம் ஜெயக்குமாரின் பணிவான வணக்கங்கள்.ஓரெழுத்தில் நாயன்மாா் சரிதம் எழுதியுள்ளேன்.அதுபோல் ஓரெழுத்தில் ஆழ்வாா்களை எழுத ஆவல் அதற்கு அய்யா பொிய வாய்ச்சான் பிள்ளை அவா்களின் உரை கிடைக்குமா ?உதவுங்கள்

161. Ramanujam Paravastu - August 1, 2016

Devareer,

Adiyen Dasan. Your work is extremely useful for the Sri Vaishnavas.
Is there a translation of the Tamil documents into English available for download or reading? I can speak Tamil and can understand pravachanams in Tamil. I cannot read Tamil. Brought up in Andhra Pradesh. I yearn to read the commentaries of our poorvacharyars. Can you kindly guide?

Adiyen Ramanuja Dasan.

162. MP Sivasubramanian - August 17, 2016

Respected sir,

This is a really great work for people who are in search of meanings of such great works. May you be blessed by Nachiyar sametha Shree Ranganathan.

163. Srinivasaraghava Sridharan - October 2, 2016

Respected Shri Sridharan

Phenomenal work. Thanks from the bottom of the heart as your work is a source of reference to all who are studying these granthas. I just want to know whether Sri Bhashyam for Chapter 2 is to be loaded later, as I don’t find it in the site.

Thanks

Dasan

Sridharan

164. usha Ranganathan - May 29, 2017

Excellent kainkaryam ! Can I please have the lyrics of Namperumal’s
Vaietha anjael enra kaiyum ,sloka ?
Adiyen

165. S. VENKATESAN - August 7, 2017

I am interested. My email ID sundaravenkatesan@gmail.com

166. Srisadagopan - September 7, 2017

பேரன்புடையீர் சிறியவனின் நமஸ்காரம் Your blog is a gem for me.plz continue your marvellous contribution..அடியேன்

167. U BALARAGHAVAN - December 11, 2017

Lakshmi tantrum chapter 1-4 is needed for reciting.
Request your support accordingly

168. DESIKAN SESHACHARIAR - January 31, 2018

swamin swamy vedanta desikarin rahasyatrayasarathil charamasloka vyakyanam eppodu post aagum. Azhwar, emperumanar, aacharyargal, thayar perumal anugraham devarirrukku niraya iruku. your works are so marvaleous. keep it up sir. actually where are you living chennai or srirangam. I want to meet you personally. please message me your address mobile number. I am desikan in chennai. my number 9884338712.

169. Srinivasan. A. R - June 11, 2018

🙏🙏Adiyenukku nallavaikalai aria vazhi kattiyamaikku nandri
Dasan

170. Jayasuriya - June 22, 2018

It’s all about ranganather

171. M.Krishnakumar - July 22, 2018

Sir
I have gone through gitabhasyam introduction and first chapter
very nice. Is there such vyakyanam including gitabhasyam swamy Desikan’s raksha, Alavandar githartha sangraham, Swamy Desikars Githarthasangraham in tamil, tadparya chandrika of Swamy eining,, Githa vba for remaining 17 chapters. If any book is released as above.pl infrm details.to my email
Adiyen
M.Krishnakumar
mkkumar17@hotmail.com

172. Imogene - November 15, 2018

I’m gone to convey my little brother, that he should also pay a visit this weblog
on regular basis to obtain updated from most recent reports.

173. Uma - November 15, 2018

How to download பாதுகாஸஹஸ்ரம் Lyrics

Sridharan - November 16, 2018

They are only pdf files. Just right click and save the file

174. Krishna Satagopan - November 19, 2018

Namaskarams. Thanks a lot for kindling interest in our Sri Vaishnava sampradaya vishaya pokishangal of our poorvachariyars.. May God bless you with good health and long life to serve our Sri vaishnava community, who are interested in attaining Sri Vaikunda prapthi with the blessings of our learned Acharyas.
A request: If possible, please include tamil bashyam on Sandhya Vandhanam. It would help perform the Nithyanusanthanam, understanding the meaning.
With aneka kodi thanda samarpana Namaskarams,
Adiyen Satagopa Ramanuja Dasan.

175. Srinivasa kannan - November 22, 2018

Kindly let me know where can I get sri bhashyam in tamil chapter 2 full from nam perumal vijayam
Kannankidambi@gmail.com

176. Annapurani. Muralidhar - January 17, 2019

Namaskarams
Please can you send me the audio for Paduka sahasram
The method to learn also can be guided

177. Chakrapani veeraraghavan - June 5, 2019

All Vedas Upanishads, Puranams , ithikasams, bhagawatham can be translated to Tamil and uploaded. Please. I want karuda puranam full translated to Tamil version, please upload

178. (Rangarajan) Ramanuja Dasan - December 9, 2019

Devareer new site Sree Bhashyam is a new innovative approach to enlighten the general vaishnavites. Adyen suggestion is that the inside box contents be in pitch black rather than coloured letters for better visibility. Dasaan.

179. Chellappan Al - April 18, 2020

i want full chapter of lakshmi tantras please help how to get the full book in tamil version

180. Sampath Rajagopalan - May 4, 2020

Pranams swamy,
Adiyen is interested in learning Achidram and ashwamedam chanting for which I require the script in Tamil . Adiyen’s request to you is to send tha Tamil PDF of the same for downloading

Ramanuja Dasan
Sampath Rajagopalan

181. Chandra Gopalakrishnan - May 24, 2020

Sir,
The thuruvoimozhi edu vyakanam (3 download) covers onky 300 slokas. Please can you advice how to get balance 700. Slokas. Your guidance will help us to download all.

Chandra Gopala krishnan

182. Mrs Deepa Ananthan - July 28, 2020

Very informative

183. Venkat - July 29, 2020

Swami,
All your postings are very nice and sthothrams are easy to follow.
Can you please post Sloka and meanings of Swami Koorathazhwan Panchasthavam ?
Dasan
Venkat

184. VISWANATHAN - August 9, 2020

Respected Swami ,
Namaskaram and Pranam.
My sincere Gratitude for great work in writing in tamil on great immortal works of Azhawars and Vaishnavite acharyas.
This is very helpful for common people like me.
meanwhile one mr Sampath is looking for Achdram and Ashwamedham in tamil and this is available in the following link

http://vedavms.in/docs_tamil.html

also Sri . Sowrnapuri publications ( Sridhanran Nanganallur ) has published book in tamil on the same title.
with regards
Viswanathan

185. KANNABIRAN - September 5, 2020

SWAMY ADIYAN RAMANUJA DASAN

WHEN WILL READY FOR Thirupaavai – based on Periyavaachaan Pillai

186. N s padmanabhan - October 1, 2020

I want meaning of 4000 divya prbandham meaning each every solkas.

187. Ramasubbu - October 5, 2020

லக்ஷ்மீ தந்த்ரம் மொத்தம் எத்தனை அத்யாயம்?

188. Mukundan - December 3, 2020

Adiyen Ramanuja dasan looking for Periyavachan pillai commentary books in english. Appreciate bhagavathas sharing their inputs.

Dasan Mukundan

189. Jayaraman - December 24, 2020

Great work sir .It will be better to upload nalayira divya prabhandam with explanation
Thanks

190. P T Hariharan - December 27, 2020

Kindly publish last 2 pasurams of each pathu of Prabandam so as to recite in temples which will be useful especially during pagal and eravu pathu.

191. Malathi - January 27, 2021

Namaskaram sir. Adiyen wants to download and learn Yadhavabhyudayam in tamil . Can you please guide me to get it
Dhanyosmi

192. Seshan SRIRAMAN - February 6, 2021

Any possibility to know which day Paduka Sahasram was written by Swami..

193. Kamala Ranganathan (89 years old) - April 1, 2021

If you can do the Sanskrit slokas in Sanskrit script that is Devanagari script along with Tamil it would be great I feel
Thank you
Kamala R

194. Priyanka - May 1, 2021

Respected sir,
Please upload the
urai(vyakyanam) of nalayira divya prabandham in namperumal.com website
I loved reading all that
vyakyanam.
Thank you sir.

195. V S Thirumalai ramanujadasan - June 18, 2021

In namperumal.com nalayiradhivya prabandam thiruvaimoazhi 5 m paththu, 10 aam thiruvaimozh the words were splited as aarrum but it should be vaarrum. In pasuram 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Pl. Verify and correctios made in pdf files.

sridharan - June 18, 2021

Actually, in pasuram 1, “valarnthavaarum” is to be split as “valarntha + aarum”. The term “aarum” here implies the “means or method” and does not denote the number 6.

Thus “Valarntha + aarum = how grown”.

This applies to other pasurams.

Thus there is nothing here for correction.

…….dasan sridharan

196. R GAYATHRI - July 10, 2021

Dear Sir,
Heartfelt thanks for this extraordinary website that gives the substance of our Sampradaya Granthams in a much easier way, easily comprehensible!🙏🙏🙏 Koti pranams to you Sir🙏🙏🙏

197. P Meenakshi sundaram - July 19, 2021

Have you published sundarakandam in Tamil and if so can I down load il?

198. Amita - May 7, 2022

It is a very helpfull blog.

199. Aravintha Maruthi K P S - July 16, 2022

Adiyen swamy, my name is Aravintha Maruthi K P A

My mother is learning Sei Rahasthraya Saram through your website book, I want the physical copy of the book to give her, please provide me details on where will I get the book

Adiyen dhasan
🙏🏼 🙏🏼 🙏🏼

Geetha Muralidharan - September 27, 2022

You can get your books from Sri Poundarikapuram Srimad Andavan Ashramam by messaging the undementioned number from whatsapp
Badrinarayanan
9600149791

Sridharan - September 28, 2022

Namaskarams,

This is available only as a PDF. The book mentioned by Swami Badrinath contains only the “moolam” of Srimad Rahasyatrayasaram.

Adiyen dasan
Sridharan

200. RAGHU RAMANUJA DASAN - September 21, 2022

Adiyan i need telugu vyakahanms sorry for that i am telagana sorry for i could not understand tamil but i want learn tamil for to learn sampradaya grandhas .please share any purvacharaya vaibhavams & Vyakhanams in telugu script.my mail id vvrn13@gmail.com. Mobile 9502453333

201. Vimala Raghavan - September 26, 2022

Thiruvaimozhi meanings are there in Tamil upto moondram pathu. I want others also. It’s very simple understand. Adiyen

202. sachisuta - November 28, 2022

Can u pls put the works in English language toooo


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s