jump to navigation

பெரிய கோயில் ஊஞ்சல் – 4 October 20, 2008

Posted by sridharan in oonjal.
trackback

13. மரு மாலைப் பசுந்துவளம் தொடைகளோடு

வைகறையில் வந்து திருத்துயில் உணர்த்தித்

திருமாலை திருவடிக்கே சூட்டி நிற்கும்

திருமண்டங்குடிப் பெருமான் சீர்மை பாடப்

பெருமாலை அடைந்து உலகம் மதிமயங்கப்

பேணாதார் படக் கதிரோன் காணாது ஏக

ஒரு மாலை பகலில் அழைத்து ஒளித்த நேமி

ஒளி உள்ளார் அரங்கேசர் ஆடிர் ஊசல்.

பொருள் – ஸ்ரீரங்கநாச்சியாருடன் கூடியுள்ள திருவரங்கனை, தனது திருக்கரங்களில் பசுமையான துளசி மாலையுடன் கூடியவராக, விடியற்காலைப் பொழுதில், திருவரங்கனின் கருவறையை அடைந்து, அவனைத் திருப்பள்ளி எழச்செய்து, திருமாலை என்னும் பிரபந்தத்தை நம்பெருமாளின் திருவடிகளில், திருமண்டங்குடியில் அவதரித்த தொண்டரடிப்பொடியாழ்வார் சமர்ப்பித்து நிற்கிறார். இவர் அருளிச்செய்த பாசுரங்களை ஊஞ்சல் மண்டபத்தில் பாடியபடி உள்ளனர். இந்த உலகில் உள்ளவர்கள் உலக விஷயங்களால் தங்கள் அறிவு மயங்கி, மயக்கத்தில் உள்ளனர். அவர்களது அறியாமை என்னும் விரோதிகள் நீங்கவும், சூரியனை உனது சக்கரத்தால் மறைத்து, பகல் பொழுதில் இரவை வரவழைத்து, அந்த நேரத்தில் உலகம் தடுமாறாமல் இருக்கப் பல சூரியன்களின் ஒளியையுடைய சக்கரத்தை கொண்ட திருவரங்கா! ஊஞ்சல் ஆடுவாயாக!

14. கார் அங்கம் திருவுருவம் செய்ய பாத

கமலம் முதல் முடி அளவும் கண்டு போற்றச்

சாரங்கமுனியை ஊர்ந்து அமலனாதி

தனை உரைத்த பாண்பெருமாள் தகைமை பாட

ஆரம் கொள் பாற்கடல் விட்டு அயனூர் ஏறி

அயோத்தி நகர் இழிந்து பொன்னி ஆற்றி சேர்ந்த

சீரங்க மணவாளர் ஆடிர் ஊசல்

சீரங்கநாயகியோடு ஆடிர் ஊசல்.

பொருள் – மழை நீர் கொண்ட மேகம் போன்ற நிறம் உடைய பெரியபெருமாளை, சிவந்த தாமரை போன்ற திருவடிகள் தொடங்கி திருமுடிவரை அனுபவிக்க எண்ணிய திருப்பாணாழ்வாரை லோகசாரங்கன் என்னும் முனிவன் மீது ஏறி அமர வைத்து, தன்னிடம் அரங்கன் வரவழைத்தான். இப்படியாக வந்த ஆழ்வார் அமலனாதிப்பிரானை அருளிச்செய்தார். இவர் அருளிச்செய்த பாசுரங்களை ஊஞ்சல் மண்டபத்தில் பாடியபடி உள்ளனர். இதனைக் கேட்பதற்காக, திருப்பாற்கடலை விட்டு வந்து, நான்முகனின் ஸத்யலோகம் வந்து, அங்கிருந்து அயோத்தியை அடைந்து, அயோத்தியை விட்டுக் கிளம்பி காவேரியின் நடுவில் உள்ள திருவரங்கம் பெரியகோயிலை அடைந்தாய் போலும். இப்படியாக இங்கு வந்த நம்பெருமாளே! ஊஞ்சல் ஆடுவாயாக! ஸ்ரீரங்கநாச்சியாருடன் ஊஞ்சல் ஆடுவாயாக!

15. விழி பறித்து வெள்ளியை மாவலியை மண்ணும்

விண்ணுலகும் பறித்த குறள் வேடத்து உம்மை

வழி பறித்து மந்திரம் கொண்டு அன்பர் தங்கள்

வல்வினையைப் பறித்த பிரான் வண்மை பாடச்

சுழி பறித்த கங்கை முடி அடியில் தோயத்

தொழுது இரக்கும் முக்கணன் நான்முகனைச் செய்த

பழி பறித்துப் பலி ஒழித்தார் ஆடிர் ஊசல்

பள்ளி கொண்ட திருவரங்கர் ஆடிர் ஊசல்.

பொருள் நீர் பாத்திரத்தின் த்வாரத்தை அடைத்துக் கொண்ட சுக்ராச்சார்யரின் கண்களைப் பறித்து, மாவலியிடமிருந்து பூமியையும் ஆகாயத்தையும் வாமனனாக வந்து தந்திரமாகப் பறித்தாய். நீ செய்த தந்திரம் உனக்கே வினையானது போன்று, உன்னிடமிருந்து திருமந்திரத்தை தனது வாள் வலிமை காட்டித் திருமங்கையாழ்வார் பறித்தார். உன்னுடைய அடியார்களின் இருவினைகளை அவர்களிடமிருந்து பறிப்பதற்காக, ஆறுவகையான பிரபந்தங்களை திருமங்கையாழ்வார் அருளிச்செய்தார். அவரது புகழுடைய பிரபந்தங்களை ஊஞ்சல் மண்டபத்தில் பாடியபடி உள்ளனர். கங்கை நதியைத் தலையில் கொண்ட சிவன், அந்த கங்கை உனது திருவடிகளில் படும்படியாக வணங்கி நிற்கிறார். இதன் காரணம் என்ன? நான்முகனின் தலையைப் பறித்த காரணத்தால் தோஷம் உண்டாக, அதனைப் போக்க உனது திருவடியில் தலை பதித்தார். அவருடைய தோஷத்தை நீக்கிய பெரியபெருமாளே! ஊஞ்சல் ஆடுவாயாக! ஆதிசேஷன் மீது சயனித்துள்ள அழகியமணவாளா! ஊஞ்சல் ஆடுவாயாக!

16. போதனார் நெட்டெழுத்தும் நமனார் இட்ட

குற்றெழுத்தும் புனல் எழுத்தாய்ப்போக மாறன்

வேதம் ஆயிரம் தமிழும் எழுதி அந்நாள்

மேன்மை பெறு மதுரகவி வியப்பைப் பாட

ஓதம் ஆர் மீன் வடிவாய் ஆமை ஏனத்து

உருவாகி அரி குறள் மூ இராமர் ஆகிக்

கோதிலாக் கண்ணனாய்க் கற்கியாகும்

கோயில் வாழ் அரங்கேசர் ஆடிர் ஊசல்.

பொருள் – தாமரை மலரின் வாழும் நான்முகன் உயிர் பிறந்தது முதல் வளர்ந்தபடி உள்ள தலையெழுத்து, இறந்த பின்னர் யமன் எழுத்துகின்ற பாவக் கணக்கு ஆகிய இரண்டும் நீரில் மறையும்படியாக நம்மாழ்வார் அருளிச்செய்த தமிழ்வேதமாகிய திருவாய்மொழி உள்ளது (திருவாய்மொழியைப் படித்தால் நான்முகன் எழுதிய தலையெழுத்தும், யமன் எழுதிய பாவக்கணக்கும் நீங்கும் என்று கருத்து). இதனைப் பட்டோலையில் எழுதிப் பெருமை அடைந்தவர் மதுரகவியாழ்வார் ஆவார். அவரது புகழுடைய பிரபந்தங்களை ஊஞ்சல் மண்டபத்தில் பாடியபடி உள்ளனர். கடலில் திரிகின்ற மீனாகவும், ஆமையாகவும், பன்றியாகவும், நரஸிம்ஹமாகவும், வாமனனாகவும், பரசுராமன் – ஸ்ரீஇராமன் – பலராமன் என்று மூன்று இராமனாகவும், பூர்ணமாகிய கண்ணனாகவும், கல்கியாகவும் அவதரித்த ஸ்ரீரங்கராஜனே! ஊஞ்சல் ஆடுவாயாக!

குறிப்பு – மதுரகவியாழ்வார் அருளிச்செய்த “கண்ணிநுண் சிறுத்தாம்பு” என்னும் பாசுரம் நம்மாழ்வாரைப் பற்றியதே ஆகும். ஆனாலும், நம்மாழ்வார் ஸ்ரீரங்கநாதனுக்குப் புத்ரஸ்தாநீயர் என்பதால், “கண்ணிநுண் சிறுத்தாம்பு” என்னும் பாசுரம் கேட்டால் ஸ்ரீரங்கநாதனுக்கு பெரும் மகிழ்ச்சி உண்டாகும் என்பது பெரியோர் கருத்து.

…நாளை தொடரும்

Advertisements

Comments»

No comments yet — be the first.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: