jump to navigation

பெரிய கோயில் ஊஞ்சல் – 6 October 22, 2008

Posted by sridharan in oonjal.
trackback

21. சந்து ஆடும் பொழில் பூதூர் முக்கோல் செல்வன்

தன் மருமகன் ஆகி இரு தாளும் ஆன

கந்தாடைக் குல தீபன் முதலியாண்டான்

கடல் ஞாலம் திருத்தி அருள் கருணை பாடக்

கொந்து ஆரும் துளவு ஆடச் சிறை வண்டு ஆடக்

குழல் ஆட விழி ஆடக் குழைக் காது ஆட

நந்து ஆடக் கதை ஆடத் திகிரி ஆட

நன்மாடத் திருவரங்கர் ஆடிர் ஊசல்.

பொருள் – அழகான சோலைகள் சூழ்ந்த ஸ்ரீபெரும்பூதூரில் அவதரித்தவரும், த்ரிதண்டம் ஏந்தியவரும் ஆகிய உடையவரின் – மருமகனும், இரண்டு திருவடிகள் என்று போற்றப்படுபவரும், கந்தாடைக் குலத்தின் விளக்குப் போன்றவரும் உள்ளவர் முதலியாண்டான் ஆவார். கடலால் சூழப்பட்ட இந்த உலகத்தில் உள்ளவர்களை நெறிப்படுத்தி அருளிய முதலியாண்டானின் பெருமைகளை ஊஞ்சல் மண்டபத்தில் உள்ளவர்கள் பாடியபடி உள்ளனர். திருவரங்கனே! கொத்தாக கட்டப்பட்ட உனது துளசிமாலை அசைந்தபடி உள்ளது; அந்த மாலையில் மொய்க்கின்ற அழகான சிறகுகளைக் கொண்ட வண்டுகள் அசைந்தபடி உள்ளன; திருக்கண்கள் நான்கு புறமும் பார்த்தபடி அசைகின்றன; அழகான குண்டலங்கள் அணிந்த திருக்காதுகள் அசைகின்றன; இடது திருக்கரத்தில் உள்ள சங்கு அசைகின்றது; இடது திருக்கரம் அழுத்தியுள்ள கதை அசைகிறது; வலது திருக்கரத்தில் உள்ள சக்கரம் அசைகிறது. உயர்ந்த மாடமாளிகைகள் நிறைந்துள்ள திருவரங்கத்தில் உள்ள ஸ்ரீரங்கநாதா! ஊஞ்சல் ஆடுவாயாக.

22. திருக்கலியன் அணுக்கர் திருப்பணி செய் அன்பர்

சீரங்க நான்மறையோர் உள்ளூர்ச் செல்வர்

தருக்கும் இசைப்பிரான்மார் பார் அளந்தார் பாதம்

தாங்குவோர் திருக்கரகம் தரித்து நிற்போர்

இருக்கு முதல் விண்ணப்பம் செய்வோர் வீரர்க்கு

இறையவர்கள் சீபுண்டரீகர் மற்றும்

பெருக்கமுள்ள பரிகரங்கள் தொழுது ஆட்செய்யப்

பிரமமாம் திருவரங்கர் ஆடிர் ஊசல்.

பொருள் – மணியக்காரர் முதலான கைங்கர்யபரர்கள், நீர் தெளித்தல் முதலான கைங்கர்யம் செய்பவர்கள், வேதங்கள் ஓதுவோர், திருவரங்கத்தைச் சேர்ந்த ”நம்பெருமாள்” என்னும் செல்வம் உள்ள மக்கள், இசைப்பதில் சிறந்தவர்கள், உலகம் அளந்த எம்பெருமானின் திருவடிகளைத் தாங்கும் ஸ்ரீபாதம்தாங்குவோர், பரிசாரகம் முதலானோர், ரிக் வேதம் முதலான விண்ணப்பம் செய்வோர், எம்பெருமானுக்குக் காவலாக வாளும் வேலும் கொண்டவர்கள், பந்தம் பிடிப்பவர்கள் மற்றும் வேறு பலவிதமான கைங்கர்யம் செய்யும் பலரும் உன்னைத் தொழுது, உனக்கே கைங்கர்யங்களைச் செய்தபடி உள்ளனர். இப்படியாக உள்ள பரப்ரஹ்மமே! திருவரங்கா! ஊஞ்சல் ஆடுவாயாக!

23. உடு திரளோ வானவர்கள் சொரிந்த பூவோ

உதித்து எழுந்த கலைமதியோ உம்பர் மாதர்

எடுத்திடு கர்ப்பூர ஆரத்திதானோ

யாம் தெளியோம் இன்று நீள் திருக்கண் சாத்திப்

படுத்த திருப்பாற்கடலுள் நின்று போந்து

பாமாலை பூமாலை பாடிச் சூடிக்

கொடுத்த திருக்கோதையுடன் ஆடிர் ஊசல்

கோயில் மணவாளர் ஆடிர் ஊசல்.

பொருள் – விண்ணில் இருந்து உதிர்ந்த நக்ஷத்ரங்களா? உன்னைத் தொழுகின்ற தேவர்கள் அன்புடன் தூவும் மலர்களா? மாலையில் உதித்த கலைகளுடன் கூடிய நிலவா? அல்லது தேவலோகப் பெண்கள் எடுத்த கர்ப்பூர ஆரத்தியா? எங்களுக்கு இங்கு உண்டாகும் ஒளி எதனால் என்று தெரியவில்லையே! நீண்ட திருக்கண்கள் மூடியபடி சயனிக்க ஏற்ற இடம் இதுவே என்று, திருப்பாற்கடலில் இருந்து வந்தவனே! பாமாலையும், பூமாலையும் சூடிக் கொடுத்த ஆண்டாளுடன் சேர்ந்து நீ ஊஞ்சல் ஆடுவாயாக! பெரியகோயிலில் விளங்கும் அழகியமணவாளா! ஊஞ்சல் ஆடுவாயாக!

24. வென்றி வேல் கரு நெடுங்கண் அசோதை முன்னம்

வேர்வு ஆட விளையாடும் வெண்ணெய் ஆட்டும்

குன்று போல் நால் தடந்தோள் வீசி ஆடும்

குரவைதனைப் பிணைந்தாடும் கோள் அறு ஆட்டும்

மன்றின் ஊடு உவந்து ஆடும் மரக்கால் ஆட்டும்

வலி அரவில் பாய்ந்தாடும் வடுவில் ஆட்டும்

அன்று காணா இழந்த அடியோம் காண

அணி அரங்கராசரே ஆடிர் ஊசல்.

பொருள் – வெற்றியை உடைய வேல் போன்று கூரிய கரிய நீண்ட கண்களைக் கொண்ட யசோதையின் முன்பாக, வியர்வை தோன்றும்படியாக, வெண்ணெய்க்காக நீ அன்று ஆடிய ஆட்டம்; மலை போன்ற நான்கு அகண்ட தோள்களை வீசிக் கூத்தாட ஏற்றபடி ஆய்ச்சிப் பெண்களுடன் சேர்ந்து, குற்றம் இல்லாத குரவைக் கூத்து என்னும் நீ ஆடிய ஆட்டம்; பலரும் கூடியுள்ள பொதுவான இடத்தில் மரக்கால்களைக் கட்டிக் கொண்டு ஆடிய ஆட்டம்; வலிமையான காளியன் என்னும் நாகத்தின் தலை மீது ஆடிய குற்றம் இல்லாத ஆட்டம் – இப்படியாக நீ பல ஆட்டங்களை ஆடினாய். அந்தக் காலங்களில் அவற்றை நாங்கள் தரிசிக்கவில்லை. அவற்றை இப்போது தரிசிக்கும்படியாக ஸ்ரீரங்கராஜனே! ஊஞ்சல் ஆடுவாயாக!

………நாளை தொடரும்

Advertisements

Comments»

No comments yet — be the first.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: